Oferta

Główne produkty stanowiące specjalizację firmy:

 • betony klasy: B-7,5, B-10, B-15, B-17,5, B-20, B-25, B-30, B-40, B-50
 • zaprawy betoniarskie i murarskie

Oferowane technologie:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii do produkcji betonów specjalnych:
  • drogowych
  • mostowych
  • samozagęszczalnych
  • betonów z inhibitorem korozji
  • mrozoodpornych
  • wodoszczelnych
  • odpornych na korozję chemiczną
  • kwasoodpornych
  • betonów pod budowę dróg
  • betonów ciężkich osłonowych z zastosowaniem barytu jako kruszywa
  • betonów lekkich na kruszywie Pollytag
  • fibrobetonów
 • Stosowanie domieszek i dodatków napowietrzających, uplastyczniających. upłynniających, przyspieszających wiązanie, opóźniających wiązanie itp.
 • Specjalne technologie transportu betonów ciężkich.
 • Komputerowy system sterowania produkcją - pełny automatyczny proces produkcji bez obsługi.
 • Podgrzewanie kruszyw do produkcji pozwalające na kontynuację produkcji przy niskich temperaturach.
 • Zastosowanie urządzenia do recyklingu pozwalającego na dalszą przeróbkę odpadów mas betonowych z betonomieszarek, pomp do betonu i betonowni oraz wykorzystanie wody poprodukcyjnej po oczyszczeniu w dalszym procesie produkcji - zapewnienie ekologiczności procesu produkcji.
 
 
Resbeton © 2008